Επιλογή Γλώσσας

Χορηγοί

Θεματολογία

Η απελευθέρωση της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων αφενός τερμάτισε τη μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία –και παρουσία ταυτοχρόνως– και αφετέρου σηματοδότησε τη χρονική αφετηρία του επίσημου ελληνικού «βίου» της, με την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό βασίλειο. Για την Ελλάδα η Μακεδονία αποτέλεσε τον διακαή πόθο που είχε γίνει πλέον πραγματικότητα, προσφέροντας την –έστω και τελικά ακρωτηριασμένη– ενδοχώρα με την αναμφισβήτητη πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος δεν τερμάτισε και την περίοδο των βαλκανικών ανταγωνισμών· έκτοτε ο μακεδονικός χώρος βρέθηκε στο επίκεντρο νέων κυκλώνων και αποτέλεσε στη διαχρονία του το μήλο της έριδος, καθώς και το πεδίο περιφερειακών συγκρούσεων ακόμα και στην πανευρωπαϊκή διάστασή τους. Από την άλλη, η διαδικασία ενσωμάτωσης των Νέων Χωρών δεν ήταν εύκολη και ανώδυνη· ό,τι καθιστούσε «ιδιαίτερες» τις περιοχές των βορείων συνόρων και επομένως σταθερά ευρισκόμενες υπό την προστασία του κέντρου, τις καθιστούσε ταυτόχρονα και ευάλωτες λόγω ακριβώς της απόστασης από το κέντρο αλλά εντέλει και της αδυναμίας του τελευταίου να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά αυτών των «ιδιαιτεροτήτων». Σε μια αμφίδρομη διαδρομή επομένως, οι νέες περιοχές πάσχιζαν να ενσωματωθούν αρμονικά και οργανικά στο κράτος, όταν το ίδιο το κράτος χρειαζόταν να τις διαφυλάξει από τις ξένες επιβουλές, ιδίως σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων τοπικής-περιφερειακής και παγκόσμιας εμβέλειας, και κάποτε από τα ελλείμματα που παρουσίαζε η δική του αφομοιωτική πολιτική. Τη δεκαετία του ’40 η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων, ενώ από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εισήλθε σε τροχιά ανασυγκρότησης, διαμορφώνοντας εντέλει τη σύγχρονη ανθρωπογενή, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος εστιάζει στη Δυτική Μακεδονία θέλοντας να τιμήσει με ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο τη συμπλήρωση (2012) εκατό χρόνων από την απελευθέρωση και την ένταξή της στο ελληνικό κράτος. Στόχος είναι να προσελκύσει προτάσεις σε μια διεπιστημονική προσέγγιση του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού, ιστορικού, πολιτισμικού γίγνεσθαι από την απελευθέρωσή της το 1912 έως σήμερα. Ζητήματα του εσωτερικού βίου αλλά και η ένταξη της περιοχής στον βαλκανικό περίγυρο και στο ευρύτερα ευρωπαϊκό περιβάλλον συγκροτούν το πλαίσιο αναφοράς του συνεδρίου με διευρυμένη θεματολογία. Ενδεικτικά οι εισηγήσεις μπορούν να ανταποκρίνονται στους ακόλουθους χρονικούς και θεματικούς άξονες, χωρίς αυτοί να είναι δεσμευτικοί:

Χρονικοί άξονες

 • Βαλκανικοί Πόλεμοι
 • Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και Μακεδονικό Μέτωπο
 • Όψεις της ιστορίας του Μεσοπολέμου
 • Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η δεκαετία του ’40
 • Η μετεμφυλιακή περίοδος (1950-1967)
 • Δικτατορία (1967-1974)
 • Η περίοδος της Μεταπολίτευσης

Θεματικοί άξονες

 • Η ενσωμάτωση στις δομές του ελληνικού κράτους: Πολιτικές και προβλήματα
 • Προσφυγικό Ζήτημα και πληθυσμιακές ανακατατάξεις (εισροές, εκροές, μετανάστευση)
 • Στρατιωτικές και διπλωματικές εξελίξεις
 • Εκλογικά και πολιτικά ζητήματα
 • Εθνοτικά ζητήματα, ξένες προπαγάνδες και σχέσεις με τα γειτονικά κράτη
 • Η διαχείριση της ιστορικής μνήμης
 • Οικονομία και κοινωνία
 • Πολιτισμός-τέχνες, γράμματα
 • Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον τίτλο της εισήγησής τους, περίληψη (300-400 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό (μιας παραγράφου), σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής, μέχρι τις 15 Μαΐου 2012 31 Μαΐου 2012 (παράταση) στο sinedrio2012@uowm.gr.

Γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή pdf ή doc.